Exhibition opening hours: Tuesday – Thursday 10.00 – 17.00 | Friday 10.00 – 15.00   |   Read our FAQ

Vil få med hele shippingverden på grønn omstilling

I juni samles hele verdens shippingbransje i en hall utenfor Oslo. Der skal Per Martin Tanggaard sørge for at det blir skapt bærekraftige løsninger.

Det er travle dager for Per Martin Tanggaaard. Som leder av Nor-Shipping, en av verdens største shippingmesser, har han ansvar for et arrangement som samler over 30.000 delegater fra hele shippingverden.

– Vi skal være en arena for å finne bærekraftige løsninger for havet, sier han.
– Det vi prøver på er å samle absolutt ¬alle som har med shipping å gjøre – rederne og de som bygger skip, naturligvis, men også politikere, organisasjoner, gründere, startups, lasteeiere og de som finansierer og forsikrer skip, sier han.

Hvis shippingbransjen skal nå målet om 50% utslippskutt innen 2050, mener Tanggaard at man må jobbe med flere enn skipsbyggere og redere. Man må snarere involvere hele verdikjeden – helt tilbake til dem som lager de produktene som skal sendes.

– Slik jeg ser det kan ikke de som eier skipene gjøre dette alene. Vi trenger også at de som lager og sender varer ønsker en endring, sier han – og etterlyser bærekraftige finansieringsmodeller som vil gjøre det mer attraktivt å velge grønt langs hele verdikjeden.

«Dette må dere løse»
At shippingbransjen kan klare utfordringen med å bli mer bærekraftig har Tanggaard troen på. Men han mener altså det vil gå fortere om det kommer press utenfra. Derfor er det gledelig at nettopp dette er noe en ser stadig flere eksempler på.

Per Martin Tanggaard, Director Nor-Shipping

– Endringer skjer når kunder og andre stiller strenge krav til shippingbransjen. Når de som sender varene rundt i verden sier «vi skal kutte utslipp knyttet til frakt av varer, dette må dere løse». Vi snakker med store aktører, som IKEA og Kawasaki, og de har begynt å tenke sånn. Jeg tror det vil påvirke bransjen framover, sier han.
Det var akkurat det som skjedde da Yara Birkeland, verdens første autonome utslippsfrie skip, ble realisert: kunden hadde bestemt seg for at de ville satse på den banebrytende teknologien, og det ble opp til Yara å finne en løsning.

Nettopp de som aldri har satt sine ben på en båt eller sett på en skipstegning har en viktig rolle å spille.
– Løsningene kommer ofte fra folk som ikke vet hvordan man bygger et skip, men fra de som vet hva man ønsker seg. Så kan bransjen med sin erfaring si «det skal vi få til», sier Tanggaard.

Søker nye impulser
For å få de mest kreative hodene med de beste ideene inn i shipping, arrangerer Nor-Shipping også minifestivalen Ocean Now i Oslo. Det er en mindre, mer uformell affære spesielt rettet mot unge, innovative talenter.
– Det er et veldig spennende prosjekt, hvor vi prøver å integrere nye krefter med eksisterende aktører, og få opp nyte ideer og løsninger som kan inspirere bransjen, sier han.

Ocean Now arrangeres i samarbeid med Katapult Ocean, som er hovedansvarlig for innholdet. I tillegg vil tungvektere innen både bærekraft og maritim teknologi være til stede, blant andre World Wildlife Fund (WWF), Tekna og Chooose.

Ocean Now satser på et bredt spekter av aktiviteter: foredrag, workshops, pitcher, konkurranser, caser og underholdning.

Bærekraftige pionerer
Det er ikke tilfeldig at en av verdens største messer innen shipping foregår i Norge. Tanggaard mener det er flere ting som gjør Norge unikt rustet til å lede an i et grønt skifte for shippingbransjen.

– I Norge er vi ledende på alle maritime industrier, og vi har en holistisk tilnærming til havet. I det offentlige og i næringen snakker vi alltid om hele havrommet. Det er noe unikt norsk – vi er flinke til å tenke på tvers av siloer, sier han.

Selv om vi står ovenfor store utfordringer når det gjelder bærekraft, tviler ikke Tanggaard på bransjens evne til omstilling.

– Vi er veldig gode på omstilling. Vi har en olje- og gassnæring som har hatt store problemer de siste årene, men i stedet for å sutre over det, har vi sett oss om etter nye muligheter. Nå skal vi omstille bærekraft til business: vi skal finne nye måter å tjene penger på i havrommet, og vi skal gjøre det bærekraftig.

Nå gleder han seg stort til å komme i gang med årets Nor-Shipping, og se hvilke bærekraftige løsninger som skapes.

– Årets høydepunkt er når den første strømmen av delegater kommer inn dørene, avslutter han.

Skrevet av Simen Dalehavn Faaberg for the Explorer.

Share this post with your friends