Exhibition opening hours: Tuesday – Thursday 10.00 – 17.00 | Friday 10.00 – 15.00   |   Read our FAQ

WISTA Norge – del av globalt kvinnenettverk

Et av Nor-Shippings fokusområder i 2019 er å rekruttere flere kvinner til bransjen. Derfor har vi et tett samarbeid med WISTA Norge, som støtter og fremmer kvinner i maritime lederstillinger. Men hva ER egentlig WISTA? Nedenfor gir styremedlem Siv Remøy-Vangen et kjapt innblikk.

Tre haner i hurven
WISTA ble etablert i 1974, og er et globalt nettverk med over 3000 kvinnelige medlemmer med fagfolk fra alle sektorer innen maritim industri. Organisasjonen har eksistert i Norge siden 1988, og har per i dag cirka 200 medlemmer. Kun 3 av dem er menn, og en av dem er Per Martin Tanggaard, direktør i Nor-Shipping. Siv Remøy-Vangen sier:

Siv Remøy-Vangen, WISTA

WISTA Norge er først og fremst opptatt av å ivareta nettverket. Derfor er det viktig å ønske alle som vil bidra til at WISTA skal være en attraktiv nettverksorganisasjon velkommen – da vettet er likt fordelt uavhengig av kjønn. Vår tanke er derfor at menn kan være like gode ambassadører for bransjen som det kvinner er, men foreløpig er Norge det eneste landet som har åpnet opp for mannlige medlemmer. Et nettverk for kvinner i en mannsdominert bransje er absolutt positivt, og vi opplever mer pågang en på lengre tid. Når det er sagt må næringen gå i takt om man skal oppnå kjønnsbalanse, hvor vi er god alene, men best sammen!

Gull med internasjonale kontakter
Selv ble Siv Remøy-Vangen medlem av WISTA i 2012/2013. Det var kollegaer i Youngship Bergen som inviterte henne med, og Siv så raskt verdien av å bli kjent med andre kvinner i shippingbransjen som var rause med å dele erfaringer, tips og ikke minst kontakter:

– Nettverksbygging er jo en prosess som aldri stopper opp, og den dag i dag synes jeg fortsatt nettverket man får ved å være en del av WISTA er gull verdt. Ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. I 2018 arrangerte WISTA Norge den internasjonale WISTA AGM i Tromsø. I løpet av en uke samlet vi 350 deltagere fra over 30 nasjoner, og det illustrerer ganske godt hvor fantastisk stort, sterkt og globalt WISTAs nettverk er.

Gjør suksess med mentor mentee program
WISTA Norge arrangerer jevnlig frokost- og ettermiddagsmøter hvor de tar for seg dagsaktuelle problemstillinger i den maritime næringen. Rekruttering av flere jenter er ett av temaene som ofte går igjen, sier Siv Remøy-Vangen:

– WISTA er opptatt av å belyse viktigheten av mangfold, og vi jobber intenst med å motivere unge jenter i næringen til å satse på en karriere innenfor det maritime. Vi har sågar vårt eget mentor mentee program, som er utviklet i samarbeid med Youngship. I tillegg, har vi et fruktbart samarbeid med Bergens Rederiforening og Maritime Bergen der fokus er å ta vare på og beholde de utrolig dyktige kvinnene som allerede er i næringen. Dette er et initiativ vi ønsker å utvide nasjonalt.

– Men, det er et viktig poeng at begrepene mangfold og likestilling ikke bare gjelder kvinner. Som sagt har WISTA Norge åpnet for mannlig medlemskap. Og når det gjelder mangfold, er vi vel så opptatt av at shippingbransjen og den maritime næringen vil trenge tilskudd av kanskje helt nye hoder, ideer og utdannelser i fremtiden. Norge, i egenskap av å være en av verdens ledende shippingnasjoner, ønsker å innta lederrollen når det gjelder bærekraftig forretningsutvikling og miljøvennlige løsninger i havrommet. Da må vi også være åpne for at mennesker med en annerledes bakgrunn og utdannelse kan utgjøre viktige brikker i dette arbeidet fremover.

WISTA Award 2017 ble delt ut under Nor-Shipping og gikk til Birgitte R. Vartdal, CEO, Golden Ocean

Fakta om Nor-Shipping og WISTA

– WISTA skal ha 2 events under Nor-Shipping 4.-7. juni 2019. På åpningsdagen har de en mottakelse på Bar Tjuvholmen. Alle medlemmer i WISTA Norge og WISTA International er invitert. Arrangementet holdes sammen med Youngship.

– Tradisjonen tro arrangerer WISTA «Waves of Change» konferanse på Nor-Shipping den 5. juni (Lillestrøm). Temaet for konferansen er «Diversity for profit- how diversity in organizations can increase the financial performance of companies and economic growth». Målet er å belyse den potensielle økonomiske oppsiden og vekstmulighetene ved å ha fokus på mangfold ved ansettelse, i team og i ledelsen. Det blir en paneldebatt med ledere fra shippingselskaper som forteller om initiativ de har iverksatt, hva som fungerer, hva som ikke fungerer – og hvor går veien videre.

– På «Waves of Change» konferansen på Lillestrøm den 5. juni vil WISTA lansere samarbeidet med IMO, nemlig et prosjekt som heter WOMEN in Maritime. Dette er IMO’s «gender project», som fokuserer på å øke antall kvinner i maritim næring.

– Sist, men ikke minst, skal WISTAs Leadershipaward deles ut. Per i dag har WISTA Norge 11 æresmedlemmer, og den 5. juni 2019 blir de altså 12.

Skrevet av: Ann-Sophie Stene

Share this post with your friends