Exhibition opening hours: Tuesday – Thursday 10.00 – 17.00 | Friday 10.00 – 15.00   |   Read our FAQ

Om Nor-Shipping

Utover messen på Lillestrøm, legges det til rette for mer enn 200 events i Oslo-regionen løpet av uken. Aktivitetene spenner fra næringsliv- og politikertoppmøter, prisutdelinger, seminarer, mottakelser, fester og foredrag, til interaktive utstillinger, paneldebatter og konferanser der havrommet, teknologiske nyvinninger, kompetanse og nye bærekraftige forretningsmuligheter står i fokus. 

Nor-Shipping 2019
Et rekordstort antall delegater besøkte Nor-Shipping i løpet av fem dager i 2019. Det deltok totalt 47 500 internasjonale delegater på våre events i Oslo sentrum og på Norges Varemesse – en økning på hele 34 % sammenlignet med 2017. Messedelen av Nor-Shipping hadde 846 utstillere fra 47 land, og 30 170 besøkende.

“Your Arena for Ocean Solutions”
Nor-Shipping er “Your Arena for Ocean Solutions” og vårt mandat er å bidra til å identifisere bærekraftige forretningsmuligheter for martitim næring i havrommet. Vi er en arena for maritim kompetanse, digitalisering og verdifulle nettverk, hvor det løftes frem lønnsomme, bærekraftige løsninger som tar maritim næring, havnæringene – og verden – videre.

Messen
Nor-Shipping’s 21,000 kvadratmeter utstillingsområde på Norges Varemesse på Lillestrøm er selve hjertet i Nor-Shipping. Her kan besøkende få innsikt i de siste trendene, teknologiske løsningene og rammeverket for shipping og de globale havnæringene.

De viktigste utstillergruppene er «shipbuilders and suppliers, ship supply, information technology and yards”.  

Totalt 300 ettertraktede foredragsholdere deltok i paneldebatter, konferanser og arrangement, og sørget for at lytterne fikk verdifull input om tema som cybertrusler, samarbeid på tvers av bransjer, miljøtiltak, grønn finansiering, alternativt drivstoff, fornybar energi, digitalisering, likestilling og behov for reguleringer av havrommet

Ocean Leadership Conference 
Ocean Leadership Conference er stedet for å se og bli sett. Konferansen er en høynivåkonferanse og i 2019 var H.K.H Kronprins Haakon til stede for å lytte til innlegg fra blant annet statsminister Erna Solberg, nobelprisvinner i økonomi Paul Romer og tidligere leder av National Security Agency i USA under Obama og Trump; Admiral Michael Rodgers som er ekspert på cybertrusler og hacking. 

Nor-Shippings er shippingbransjens komplette arena for havløsninger. Det gjenspeiles i programmet på Ocean Leadership Conference. Foredragsholderne vil hjelpe bedriftsledere å forstå og forberede seg på fremtiden, ved å utforske virkningen av globale trender, det økonomiske potensialet i nye havmuligheter og hvordan bærekraftige løsninger i shipping og havnæringene kan skape fremtidig vekst. 

Bærekraft
Nor-Shippings satsninger er basert på FNs Bærekrafts mål og maritim nærings sentrale rolle i å bidra til realisering av disse målene. Næringen trenger sunne hav å operere i – og det er et stort forretningspotensial i teknologi og forretningsmodeller som kan åpne helt nye inntjeningsmuligheter.

Nor-Shipping sette fokus på dette gjennom tiltak som satsningen «Blue Economy”, hvor vi løfter frem aktører og løsninger som praktiserer bærekraftig vekst i havrommet, vårt samarbeid med UN Global Compact, og Ocean Leadership konferansen.

Nor-Shipping var den første aktøren innen maritim industri som mottar sertifiseringen ISO 20121 (The Sustainable Events Management System Standard for Events Organisations) fra DNV GL.

Share this post with your friends