Exhibition opening hours: Tuesday – Thursday 10.00 – 17.00 | Friday 10.00 – 15.00   |   Read our FAQ

Nor-Shipping ble det første maritime eventet med ISO-standard for miljøvennlig arrangement

Med konkrete tiltak for å oppnå en ISO 20121-sertifisering fra DNV GL, ønsker Nor-Shipping å sette en helt ny standard når det gjelder maritime arrangement. Initiativet har nær sammenheng med Nor-Shippings ambisjon som å innta rollen som «Din arena for havløsninger». Initiativet fokuserer på å støtte, betjene og legge til rette for miljøvennlig suksess blant Nor-Shippings kjernepublikum, som altså jobber innenfor feltet havområder – et felt i rask endring.

Ved å bli den første aktøren innen maritim industri som mottar sertifiseringen ISO 20121 (The Sustainable Events Management System Standard for Events Organisations), gjør Nor-Shipping ifølge direktør Per Martin Tanggaard ord om til handling:

Per Martin Tanggaard, Director Nor-Shipping

Utvikling av miljøvennlig forretningsvirksomhet i havområdene er en av verdens største muligheter og utfordringer på en og samme gang. Bransjen vår har ikke råd til å mislykkes med oppdraget, og vi i Nor-Shipping gjør alt vi kan for å lokalisere potensial, koble virksomheter sammen og muliggjøre suksess på en arena som er i rivende utvikling, sier Tanggaard.

Når vi inntar lederrollen for en ansvarlig utvikling må vi sikre at vi selv, som organisasjon, setter de høyeste kravene til oss selv. Derfor har Nor-Shipping og partneren Norges Varemesse innført tiltak som skal hjelpe oss å vurdere og forbedre miljøprestasjonen i hver eneste aktivitet vi foretar oss – ved å minimere vårt eget miljøfotavtrykk og oppfordre våre leverandører og interessenter til å håndtere sin egne. Vi er klar over at vi er en forholdsvis liten organisasjon. Men i kombinasjon med det sterke engasjementet vi har i FNs Global Compact (UNGC), ønsker vi å påvirke næringen og vise at alle aktører kan samarbeide for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Initiativet er et samarbeidsprosjekt som støtter FNs miljømål nr. 17 (fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling). Nor-Shippings sjef for bærekraft og teknologi, Silje Bareksten, og Norges Varemesses team for «Project Green», skal lede sertifiseringsprosessen side om side med DNV GL. Arbeidet innebærer vurderinger og gjennomgang av områder som eksempelvis transport, avfallshåndtering, energiforbruk og leverandørstandarder. Det Oslo-baserte konsulentselskapet Greener Events skal jobbe med Norges Varemesses team for å bidra til å igangsette og optimalisere det grønne skiftet, mens DNV GLs Siv Emanuelsen, Regional Sales Manager, skal lede DNV GLs engasjement. Ved å samarbeide håper partnerne å maksimere både effektivitet og påvirkningskraft.

Dette sier Emanuelsen om initiativet:

Nor-Shipping og Norges Varemesse tar positive, konkrete grep for å forbedre egen miljøprofil og arbeide for et langsiktig miljømål. Dette er viktig for dem som arrangør på både kort og lang sikt, og bidrar til økt effektivitet og en forbedret publikumsopplevelse. Samtidig styrker initiativet Nor-Shipping og Norges Varemesser rolle som ledestjerne og miljøfyrtårn for den maritime industrien, og bidrar til å påvirke kunder og delegater ettersom de som arrangør går foran med et godt eksempel.

DNV GLs konsernsjef for Bærekraft, Bjørn Kj. Haugland, er tilrettelegger for prosessen. Han sier:

Mange bedrifter hevder å være miljøvennlige, men her har vi faktisk en bransjeleder som har startet en grundig, streng og anerkjent sertifiseringsprosess for å dokumentere sin egen forpliktelse. Nor-Shipping blir det andre store internasjonale arrangementet i Norge, etter Bislett Games, som oppnår sertifiseringen. Vi ved DNV GL bruker kompetansen vår for å lede teamet mot økt bærekraft og sette en ny bransjestandard.

Når det gjelder tidsperspektivet for sertifiseringen, legger Bareksten til:

Head of Sustainability and Technology, Nor-Shipping
Silje Bareksten, Head of Sustainability and Technology, Nor-Shipping

Min ambisjon er at Nor-Shipping, Norges Varemesse og partnerne våre får sertifiseringen før Nor-Shipping arrangeres i 2019. Vi står foran en stor oppgave, men det å sette miljøet vårt på vent er ikke et alternativ. Vi må håndtere dagens utfordringer for å få en bedre morgendag, og vi oppfordrer alle bransjeaktører til å gjøre det samme. ISO 20121-prosessen har sammenheng med Nor-Shippings beslutning i august 2018 om å dedikere Hall A på Norges Varemesse til «Blue Economy». Her får besøkende innblikk i selskaper og konsepter som klarer å balansere økonomisk gevinst med bærekraftig ressursbruk og miljøvern. Hall A befinner seg side om side med de øvrige temahallene som tar for seg IT og Navigasjon, Sikkerhet og Redning, Skipsbygging og Reparasjon, Maritime Tjenester og Logistikk, samt Fremdrift & Maskiner.

Nor-Shipping 2019 arrangeres i Oslo og på Lillestrøm på Norges Varemesse den 4.-7. juni. Utstillingen, aktivitetene og konferansene forventes å tiltrekke seg over 30.000 besøkende fra hele verden.

nor-shipping.com

Share this post with your friends