Exhibition opening hours: Tuesday – Thursday 10.00 – 17.00 | Friday 10.00 – 15.00   |   Read our FAQ

Pangåpning for Nor-Shipping

Snart åpner dørene til Nor-Shipping i Oslo. Direktør Per Martin Tanggaard er tydelig på at 2019-utgaven er mer aktuell, fremtidsrettet og viktigere å delta på for norsk næringsliv enn noensinne.

Oslo – verdens arena for havløsninger
Utvikling av bærekraftig forretningsvirksomhet i havområdene er en av verdens største muligheter og utfordringer på en og samme gang. Norge står i en særstilling. Landet vårt har verdens nest største offshore-flåte, og en kystlinje som måler 25.148 km. Globalt sett har shippingbransjen en målsetning om å kutte utslipp med 50 % innen 2050. På Nor-Shipping i Oslo den 4.-7. juni vil en showcase og identifisere løsninger som bidrar til å nå målene. Messen har mottoet «Your Arena for Ocean Solutions» som ledetråd, og det estimeres at 35.000 delegater vil besøke arrangementet.

KJØP BILLETT

Jakter på fremtidens sjømenn
En av Nor-Shippings hovedoppgaver er å lokalisere forretningspotensial, koble virksomheter sammen og muliggjøre suksess på en arena som er i rivende utvikling. Som Per Martin Tanggaard selv sier det: Aktører innen norsk maritim industri er gode til å samarbeide når de kan – og konkurrere når de må.

Nor-Shipping vil naturlig nok alltid sette maritim bransje først, men organisasjonen ønsker å knytte tettere bånd til øvrige bransjer. Det være seg finans, teknologi, startups, tenketanker eller andre aktører fra verdikjeden. Det å dra veksler av nye partnere og kunnskap kommer alle til gode. I fremtiden må en forvente at den maritime næringen vil trenge tilskudd av friske ideer, nye hoder og utdannelser. Alle har hørt om el-biler og el-busser. Men nå testes faktisk el-skip langs norskekysten. Dersom shippingbransjen i Norge og på verdensbasis skal fortsette å utvikle seg, spesielt innen miljø, må det tenkes nytt og kontroversielt. Ingeniører, forskere og matematikere kan bli fremtidens sjømenn. For ikke å glemme at halvparten av klodens kloke hoder tilhører kvinner.

Ønsker økt rekruttering av jenter
Per Martin Tanggaard er opptatt av å bringe ny kompetanse til bordet. For å oppnå det, må det rekrutteres flere jenter til bransjen. Nor-Shipping har et nært samarbeid med WISTA, et globalt nettverk med over 3000 kvinnelige medlemmer fra alle sektorer innen maritim industri.

Organisasjonen har eksistert i Norge siden 1988, og jobber aktivt med blant annet YoungShip for å hjelpe unge kvinner å gjøre karriere innen shipping. I 2018 ble Per Martin Tanggaard WISTA Norways første mannlige medlem.

Spenstig samarbeid med FN
Historisk sett har shippingbransjen alltid vært mannsdominert, både nasjonalt og internasjonalt. Som motvekt vil Per Martin Tanggaard fokusere på økt rekruttering av kvinner under messedagene. Han oppfordrer utstillere og delegater til å ta bevisste valg når det gjelder likhet, og peker på at utdaterte kjønnsholdninger potensielt sett bidrar til at bransjen går glipp av viktig kompetanse og fornyelse. I 2018 signerte Nor-Shipping en samarbeidsavtale med FNs Global Compact, der bærekraftmål nummer 5 omhandler Likestilling & Mer makt til kvinner og jenter. Under Nor-Shipping er FNs Global Compact med CEO Lise Kingo på plass i Oslo for å belyse tema som bærekraft og miljø i tillegg til kjønnsproblematikk.


Eliten på Ocean Leadership Conference

Åpningskonferansen Ocean Leadership Conference på Lillestrøm den 4. juni er verdensledende og åpen for alle. Det er her internasjonale aktører havrommet får tegnet opp de store linjene i forhold til hva som skjer i shipping-verdenen. H.K.H Kronprins Haakon er en av de som skal være til stede for å lytte til innlegg fra statsminister Erna Solberg og nobelprisvinner i økonomi, Paul Romer. Pluss tidligere leder for NSA (National Security Agency) under Obama og Trump, Admiral Michael Rodgers som er ekspert på hacking og cybertrusler. Og ikke minst Kitack Lim, generalsekretær i The International Maritime Organization.

Talerlisten rommer navn og mennesker en sjelden får anledning til å møte. Det er grunnen til at Ocean Leadership Conference er stedet der de mektige samles. En får faglig påfyll og mingler med internasjonale og norske næringslivsledere på tvers av ulike bransjer, organisasjoner, politikere, ambassadører, FN-delegater, entreprenører innen maritim næring og media.

Inviterer norsk næringsliv
Med et såpass bredt spekter av foredragsholdere er Ocean Leadership Conference et interessant arrangement for flere enn de som jobber innen maritim næring. Så er da også målsetningen til Nor-Shipping og Per Martin Tanggaard å knytte bånd til den øvrige delen av norsk næringsliv.

Hacking og cybertrusler er noe de fleste bransjer er opptatt av. Kombinasjonen bærekraft og nye forretningsmuligheter likeså. Det er viktig at enhver bransje klarer å identifisere og utvikle nye forretningsområder som genererer økonomisk vekst samtidig som de er maksimalt miljøvennlige. Foredragsholderne på Ocean Leadership Conference vil hjelpe bedriftsledere å forstå og forberede seg på fremtiden. Det kan gjøres ved å kartlegge virkningen av globale trender og utforske det økonomiske potensialet i nye havmuligheter. Men også ved å snu det hele på hodet og se hvordan bærekraftige løsninger i shipping og havnæringene kan skape fremtidig vekst.

Nyhet 2019 – Blue Economy Hall
Ett av årets høydepunkter på Nor-Shipping, er Blue Economy Hall på Lillestrøm. Fra 4.-7. juni er Norges Varemesse fylt med 1000 utstillere som dekker et areal på 22.500 m2. Hall A, altså Blue Economy Hall, er dedisert miljø, bærekraftig utvikling av havområdene, forbedrede levekår for mennesker som bor i nærheten av hav og hvordan en kan bruke havets ressurser på en fornuftig måte.

Norge ønsker å ha en lederrolle når det gjelder bærekraftig forretningsutvikling og miljøvennlige løsninger i havrommet. Det betinger at vi klarer å gjøre ord om til handling. Med Blue Economy Hall sørger Nor-Shipping for at besøkende får et fascinerende innblikk i morgendagens løsninger og miljøvennlig teknologi her og nå. Ambisjonen er at utstillingen vil skylle en bølge av inspirasjon over alle som kommer innom.

Nummer én i verden med ISO-sertifisering
Blue Economy Hall er ikke det eneste miljøtiltaket Nor-Shipping har iverksatt i 2019. I år får alle 35.000 besøkende gratis kollektivtransport med VY og Ruter i Oslo-området. Slik skal Nor-Shippings miljøfotavtrykk bli markant mindre.

Nor-Shipping arrangeres på Norges Varemesse

I tillegg har Nor-Shipping som aller første aktør i den maritime bransjen klart å oppnå ISO-sertifisering. En av årsakene er at organisasjonen fokuserer på å forbedre miljøprestasjonen i alle aktiviteter de foretar seg. Dessuten oppfordrer Per Martin Tanggaard partnere og utstillere om å gjøre det samme. Ikke bare 4.-7. juni, selvsagt. Målsetningen er at Nor-Shipping baner vei for smarte endringer i tanker og handling både her hjemme og internasjonalt i et varig perspektiv.

Effektiv brobygger
Samtidig som det pågår utstillinger på Norges Varemesse på Lillestrøm, arrangeres åpne og lukkede events, festivaler, After Works, debatter og konferanser i Oslo sentrum gjennom hele uken. Ocean Now er en nyhet i så måte. Initiativet tar sikte på å koble etablerte aktører sammen med morgendagens talenter. Målet er å bygge broer mellom unge studenter, store selskaper og oppstartsbedrifter. Slik bygges bekjentskap og nettverk som kan tjene begge parter, og Tanggaard har sådd sitt frø.

I følge OECD vil den økonomiske verdiskapningen fra havrom-aktiviteter fordobles innen år 2030. Per Martin Tanggaard mener shipping-bransjen allerede innehar en solid dose kompetanse, infrastruktur og erfaring som kan muliggjøre veksten. Samtidig hevder han at den maritime næringen må bli flinkere til å se bærekraftige kommersielle muligheter og respondere raskere på samfunnets krav når det gjelder energibruk, miljø og logistikk-løsninger.

Det synes tydelig at Norge som stolt sjøfartsnasjon har behov for en samlende organisasjon som Nor-Shipping. En som viser vei og pusher shipping-bransjen fremover. En som tar både grep og ansvar. For som Per Martin Tanggaard fastslår igjen og igjen: Kun slik klarer vi å finnne potensial, koble virksomheter sammen og muliggjøre suksess på en forretningsarena som er i rivende utvikling.

KJØP BILLETT

Share this post with your friends