Exhibition opening hours: Tuesday 3 June – Thursday 5 June 10.00 – 17.00 | Friday 6 June 10.00 – 15.00   |   Read our FAQ

Blue Economy Hall – navet for bærekraftig utvikling

Under Nor-Shipping er #ACTION og bærekraft hovedtema på samtlige konferanser, debatter, utstillinger og festligheter. Utstillere fra nesten 50 land står klare i Blue Economy Hall for å møte rundt titusenvis av deltakere, og målet er å vise frem løsninger, tech og partnerskap som kan skape bærekraftige og suksessfulle virksomheter i havrommet. Sidsel Norvik, Direktør Nor-Shipping sier:

  • Utstillerne i Blue Economy-hallen i 2022 består av en unik miks av ledende selskaper som har ambisjoner og kompetanse til å utnytte potensialet i havrommet på en ansvarlig måte. Befinner du deg i maritim sektor, er Nor-Shipping helt klart et must-attend arrangement.
  • Det er likevel viktig å understreke at en av Nor-Shippings hovedoppgaver er å tilrettelegge for relasjonsbygging og samarbeid som fører til «handling» på tvers av bransjer. Med tanke på de utfordringene mange hadde under pandemien i 2020, er Nor-Shipping selvsagt en attraktiv og viktig arena å være tilstede på for å ta igjen det teams og zoom ikke har kunnet erstatte for næringslivet generelt det siste 1,5 år.

Blue Talks-scenen en hovedattraksjon
En av hovedattraksjonene i Blue Economy Hall er scenen der Blue Talks arrangeres. Dette er 1-times hyperaktuelle presentasjoner og debatter som fokuserer på den nære forbindelsen mellom shipping og resten av havindustrien. Tema er nye, fremadstormende markeder og teknologier som vil styre utviklingen i havrommet. Programmet inkluderer blant annet havvind, autonomi, elektrisitet og infrastruktur, hydrogen, ammoniakk, forretningsmodeller, grønn økonomi, sikkerhet, politikk, teknologi og innovasjon. Videre vil hele torsdagen vies til oppstartsbedrifter i samarbeid med Katapult Ocean. Den maritime eksperten Craig Eason inntar rollen som Blue Talk Moderator. Sidsel Norvik sier:

  • Både Nor-Shipping og bransjen er opptatt av bærekraft og nye løsninger. Når befolkningen øker, øker også forbruk og energibehov. Samtidig må utslippene reduseres, og dermed er behovet for nye intelligente løsninger stort.
  • Maritim næring er nøkkelen til å realisere det enorme potensialet som ligger i å kombinere utslippskutt og verdiskaping. Blue Talks på Nor-Shipping gir publikum et fantastisk innblikk i nye løsninger som ligger i havrommet. De utgjør selve prikken over i-en når det gjelder å få faglig påfyll samtidig som en møter og knytter kontakt med internasjonale aktører og norsk næringsliv.

Førsteklasses miks mellom faglig og sosialt påfyll
I tillegg til utstillinger og Blue Talks-debatter, avholdes flere konferanser på Norges Varemesse gjennom uken. Først og fremst så åpnes Nor-Shipping med The Ocean Leadership Conference på mandag 4. april. Deretter arrangeres «The maritime hydrogen conference», i samarbeid med Arena Ocean Hyway Cluster, som gir tilhørerne god innsikt i debatten om fremtidens drivstoff og mulighetene som finnes i dette raskt voksende energisegmentet. Den tredje International Ship Autonomy and Sustainability Summit arrangeres den 5. april og diskuterer status quo og den spennende fremtiden for autonome skip. Sistnevnte arrangeres i samarbeid med NFAS og Europakommisjonen. Sidsel Norvik utdyper:

  • Det er stor pågang og entusiasme rundt historiens første vinterutgave av Nor-Shipping. Én av årsakene er at temaet #ACTION faktisk fenger, og at vi har lagt listen meget høyt når det gjelder kvaliteten på konferanser og talere; med et solid program kommer det flere og interessante utstillere også. En annen årsak til entusiasmen er at vi i 2022 har valgt å satse ekstra mye på det sosiale aspektet. På kveldstid blir Aker Brygge et gigantisk samlingspunkt for uformelle møter, diskusjoner, fester, mat, drikke og businessprat for alle deltakerne. Etter så lang tid med restriksjoner er det helt tydelig at en møteplass av Nor-Shippings kaliber er etterlengtet av shippingbransjen, havnæringer og næringslivet i både Norge og utlandet.

Share this post with your friends