Exhibition opening hours: Tuesday 3 June – Thursday 5 June 10.00 – 17.00 | Friday 6 June 10.00 – 15.00   |   Read our FAQ

Globale muligheter på The Hydrogen Blue Talks

Den 2. juni er «The Hydrogen Blue Talks – Fuelling the future» tema, hvor ledende eksperter vil sørge for at deltakerne får god innsikt i mulighetene som finnes i dette raskt voksende energisegmentet.

Hydrogen – en døråpner til nye forretningsmuligheter

Hydrogen kan vise til fremgang i maritime prosjekter innen segmenter som spenner fra ferger, til cruise til offshore-skip, og interessen for hydrogen som fremtidens drivstoff er stadig større. Hydrogen antas å spille en sentral rolle i avkarboniseringen av skipsfarten, men industrien mangler den nødvendige kunnskapen om hvordan den skal orientere seg fra å se potensialet til å realisere mulighetene. Nor-Shippings hovedmål med å arrangere «The Hydrogen Blue Talks» den 2. juni, er å bidra til å øke tempoet i utviklingen og skissere kommersielt potensiale for bruk av hydrogen innen havindustrien.

Deltakerne på «The Hydrogen Blue Talks» får innsikt i de siste innovasjonene på feltet, og konkrete tips om hvordan hydrogen kan fungere som en reell døråpner til nye forretningsmuligheter. Ledende, globale bransjeaktører vil holde varierte foredrag og diskutere nasjonale og internasjonale hydrogenplaner på et nivå som gir inspirasjon og kunnskap til å se de store linjene og lettere navigere i det globale hydrogen-veikartet.

Regjeringsmedlem og toppnivåsjefer i paneldebatter

Tina Bru, Minister of Petroleum and Energy. Credit: OED – NTB Scanpix

«Hydrogen Blue Talks» avvikles både digitalt og fysisk i Nor-Shipping’s Nova Studios på Lillestrøm. Utgangpunktet for konferansen er naturligvis det potensialet hydrogen har som maritimt drivstoff, men under Ocean Now tar foredragsholderne temaet ett skritt videre, og diskuterer kommersielle muligheter, infrastruktur og skalerbarhet, finansiering og ikke minst tilgjengelige insentivordninger for nullutslippsprosjekter. Norges olje- og energiminister Tina Bru, Bjørn Simonsen, administrerende direktør i Saga Pure, og Jarand Rystad, administrerende direktør i Rystad Energy er blant foredragsholderne. På plass er også Hege Økland, administrerende direktør NCE Maritime Cleantech, Trond Moengen i PILOT-E, og Dr. Steffen Møller-Holst, styreleder for Norsk Hydrogenforum.

Hydrogenpuslespillet som gir innsikt i de store linjene

Behovet for utvikling og samarbeid på tvers rundt nye energiløsninger og forretningsmuligheter i havrommet er stadig økende, og Ocean Now og «Hydrogen Blue Talks» har sitt utspring i #ACTION, som er hovedtemaet for Nor-Shipping den 4.-7. april 2022. Foredragsholderne den 2. juni besitter unik kompetanse innen sine respektive fagfelt, og både individuelt og totalt sett representerer de viktige brikker i puslespillet for de som ønsker å forstå hvilken betydning hydrogen har for skipsfarten.

Etter en kort intro fra Kina, India, Japan, Sør-Korea, Australia og Canada, vil Olje- og energiminister Tina Bru lede debatten «State of play», der det diskuteres regjeringsstrategi, investering, støtte og forventninger og Jarand Rystad vil gi en market outlook. Bjørn Simonsen vil fokusere på privat finansiering og kommersielle markedsmuligheter, mens Økland, Moengen og Møller-Holst vil bruke egne konkrete bransjeerfaringer fra offentlige insentiv- og finansieringsordninger. I tillegg tar de for seg temaer som fremdriftsvurdering, finansieringskriterier og ikke minst vurderer de hydrogen opp mot øvrige, maritime drivstoffløsninger.

Hege Økland, CEO. NCE Maritime Cleantech.

Konferansens hovedpunkter

• Foredrag og debatter om hydrogen fremført av ledende aktører og beslutningstakere
• Deltakerne får tilgang til de siste innovasjonene og den nyeste kunnskapen
• Deltagerne får en innsikt i globale veikart for hydrogen
• Deltagerne får innsikt i muligheter for offentlige og private tilskudd og insentiver
• Hydrogen og ammoniakks rolle i dekarboniseringen av skipsfart
• Hydrogen som døråpner til forretningsmuligheter for havindustriene

Ocean Now 1.-2. juni 2021

1. juni: Gratis tilgang til The Today Show, direktesending fra Aker Brygge, og eventer med ledende maritime aktører.

2. juni: “The Hydrogen Blue Talks – Fuelling the Future”, kr. 1 200,-
50% rabatt på billett om du er medlem av GCE NODE, GCE Ocean Technologies, H2 Cluster, Ocean Hyway Cluster, NCE Maritime Cleantech, NORWEP eller Hydrogenforum.

Samarbeidspartnere og medarrangører


Share this post with your friends