Exhibition opening hours: Tuesday – Thursday 10.00 – 17.00 | Friday 10.00 – 15.00   |   Read our FAQ

En ny tid for norsk shipping

Det handler om mer enn bare det maritime. Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, ser en verden av muligheter når han titter ut av kontorvinduet sitt med utsikt over Oslo. I denne artikkelen snakker han åpent om markeder, innovasjon, utvikling av havrommet – ja, til og med søppel. Han mener Norge bør innta lederrollen og vise vei i tiden fremover.

 Harald Solberg er 42 år, men ser yngre ut. Å høre han snakke om sin egen karriere, som hittil rommer både politikk, media, det Kongelige Slott og selvsagt shipping, er nesten litt surrealistisk. Et lite øyeblikk kan en nesten lure på hvem han snakker om – er det sjefen hans, mentoren eller faren kanskje? Men kun et øyeblikk. Deretter feier stemmeleiet, den autoritære væremåten og den enorme forretningssansen hans all tvil av banen. Det er helt klart at det er nettopp her, i toppetasjen av Norges Rederiforbunds lokaler i Oslo sentrum, at Solberg hører hjemme.

Aktiv tilnærming

Den relativt nyansatte administrerende direktøren i Norges Rederiforbund signaliserer at det er endringer på vei. Ikke bare i norsk shipping, men i bransjen generelt. I det som en gang ble ansett som et samlingspunkt for noe eldre herrer, er det unge Solberg og andre ledende profiler, som eksempelvis presidenten i Norges Rederiforbund og administrerende direktør i Klaveness Lasse Kristoffersen, samt konsernsjef Thomas Wilhelmsen i Wilhelmsen – som nå er den nye vinen. Fire av 10 styremedlemmer i Rederiforbundet under 50 år, og en av dem er faktisk i 30-årene.

Men det handler ikke bare om alder; det handler om holdninger også, understreker Solberg.

“Shipping er et forretningsområde i utvikling, og dermed er vi som jobber i bransjen nødt til å utvikle oss også. Tidligere var dette en analog og strømlinjeformet industri som transporterte last fra A til B. I dag er shipping en integrert del av en større prosess, der eksempelvis økt digitalisering gir smartere beslutninger, hvor det åpnes opp for ny verdiskaping og der vi står overfor helt nye forretningsmuligheter, sier han”.

“Dette er et utrolig spennende tidspunkt å være involvert i shipping på, og i Norge er vi fast bestemt på å ligge helt i front når det gjelder den videre utviklingen”.

Dynamisk utvikling

Solberg tok over stillingen som NRF sin konsernsjef 1. januar 2018, etter nærmere to år som leder av Det kongelige sekretariat ved Slottet. Før det hadde jobbet han nesten fem år i Norges Rederiforbund, der han gikk fra stillingen som direktør til viseadministrerende direktør. Etter litt over ett år i den nye stillingen, er han mer fokusert på å se fremover, enn bakover. Men han tar seg tid til å oppsummere år 2018 som «et utfordrende år» for medlemmer av Norges Rederiforbund.

“Norge har den nest største offshore-flåten i verden. Dermed påvirker den lave renten og etterspørselen i markedet Norge mer enn det påvirker øvrige fraktnasjoner. Tankskip og kjemikalietankere står også overfor utfordringer, mens forholdene er bedre for bulkskip. Nærskipsfart-medlemmene våre er mer positive, så vi står mildt sagt overfor et meget komplekst marked”.

Når en snakker om Trump, handelskriger og stadig mer proteksjonistiske holdninger, er det ingen stor optimisme å spore. Men så snart en nevner langsiktige mål, smiler Solberg over bordet, og ordet «utvikling» kommer igjen på banen.

“Norsk shipping har alltid vært opptatt av å omfavne nye muligheter. Det gjelder alt fra identifisering av nye forretningsområder og handel, til transport og offshore. Nå blir for eksempel offshore-ekspertisen overført til feltet for fornybar energi med en helt ny generasjon service-fraktefartøy skreddersydd for vindenergi-industrien, og til oppdrettsnæringen og fiskeoppdrett. Fremtiden byr på enorme muligheter innen mineralutvinning, fordi vi sitter inne med store mengder kunnskap. Det er også stor entusiasme rundt utviklingen av segmentet for ekspedisjonscruise”.

Når det gjelder sistnevnte, øyner Solberg en mulighet for Norge til å ligge helt i toppsjiktet når det gjelder utvikling av spesialskip – som for eksempel hurtigruteskipene som er under bygging ved Kleven verft. Tanken er at en kan utforske nye områder (f.eks. Arktis) og legge vekt på eksklusivitet og kvalitet fremfor volumturisme.

Å innta lederrollen

Solbergs fokus på turisme, mineralutvinning på havbunnen, oppdrettsnæring og fornybar energi, indikerer hva en er opptatt av i norsk shipping for tiden. Bransjen ønsker å engasjere seg i nye havindustriaktiviteter. Norges Rederiforbunds konsernsjef er fornøyd med å kunne bekrefte trenden:

“Det er naturlig. Det er ingen land i verden som har en like velutviklet og komplett maritim klyngesom Norge. Og som vi alle vet, forventes kommersiell aktivitet i havområdene å øke. Hvorfor ikke bruke kompetansen til å utnytte muligheten? Hvis vi ikke gjør det, vil noen andre gjøre det – men jeg er overbevist om at Norge ligger ett skritt foran”.

Solberg er opptatt av å posisjonere Norge og landets 25.148 km lange kystlinje som et laboratorium for nye ideer og teknologi, og nevner verdens første test av autonome skip i Trondheimsfjorden september 2016 som et eksempel. Økningen i antall el-drevne ferger og utviklingen av den første hydroelektriske fergen som skal lanseres i Rogaland i 2021, er to andre.

Han mener at ny teknologi kan bli utviklet, testet og klargjort for markedet her hjemme, for både maritim industri og havindustri, før den tilpasses og lanseres globalt.

“Med den styrken vår maritime klynge har, kan vi finne helt nye veier fremover. Det er avgjørende i forhold til den største utfordringen både vi og samfunnet generelt står overfor akkurat nå – nemlig bærekraft, ønsker han å legge til”.

Verdiskaping

I dette avsnittet gis nok et eksempel på resultatet av nye tider, tilnærmingsmetoder og energi. Solberg vil nemlig ikke at Norges Rederiforbund kun skal tjene og støtte sine medlemmer. Han vil at organisasjonen, dets medlemmer og hele industrien skal bidra til å løse universelle problemer. Havforurensning og klimaendringer troner øverst på dagsordenen.

I den forbindelse har Norges Rederiforbund hatt en sentral rolle i lanseringen av to relativt oppsiktsvekkende ambisiøse prosjekter – sirkulær opprydding og kartlegging av havplast og forurensning.
Circular Cleanup er et seksmåneders innovasjonsinitiativ som fører maritime aktører sammen med aktører innen avfallshåndtering, miljøorganisasjoner og offentlig sektor. Sammen skal de kartlegge muligheten for å skape en verdikjede når det gjelder havavfall.

“Hvert år når åtte millioner tonn plast havet. Fortsetter det slik, kan det være mer plast enn fisk i sjøen innen 2050. Dersom ikke søppelet har noen verdi, er incitamentet for å ta hånd om det begrenset. Hvis vi derimot klarer å gi søppelet en verdi, foreslå et system der folk får betalt for å rydde opp, kan vi forvandle problemet til en mulighet. Vi kan bidra til å skape et nytt handelsområde med potensial for global miljøpåvirkning, sier Solberg”.

Ved tanken på det det enorme problemet, smiler han.

“Ja, vi vet at det er ambisiøst. Men det er på tide å handle”!

Fremskritt gjennom samarbeid

Poenget med å handle, gjelder også for det andre initiativet fra Norges Rederiforbund – nemlig kartlegging av havplast og forurensning. Initiativet er et offentlig-privat samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, rederiet Torvald Klaveness og Kongsberg Gruppen, og tar sikte på å utvikle og plassere sensorer på fartøy. Sensorene er i stand til å analysere både plasttyper funnet i ulike havområder, dets sammensetning og dets opprinnelse. Norges Rederiforbund leder prosjektet, Kongsberg gruppen utvikler sensorer for installasjon på fem Klaveness-skip, og Havforskningsinstituttet skal analysere innsamlet data. Dette er et pilotprosjekt som viser hvordan samfunnet kan dra nytte av bransjens unike posisjon på toppen av det store blå, sier Solberg.

“Tidligere snakket vi om utfordringer, men der det fins utfordringer fins det også muligheter. I dette prosjektet ser vi en flott mulighet for shippingbransjen til å spille en sentral rolle når det gjelder å finne løsninger på et av de mest presserende miljøproblemene i vår tid. Hvis vi får bedre innsikt i denne problemstillingen, kan vi lettere finne metoder for å håndtere den. Her spiller Norge en avgjørende rolle, og jeg er glad for at Norges Rederiforbund og våre partnere går foran som et godt eksempel, konstaterer han”.

Shipping-verdenen ser til Norge

Resultater fra begge prosjektene vil bli offentliggjort før Nor-Shipping, som arrangeres en rekke steder i Oslo og på Norges Varemesse i Lillestrøm 4.-7. juni 2019. Det er ingen tvil om at Solberg, i egenskap av å være både partner og taler under konferansen, ønsker å kommunisere hvilken rolle både Norge og hans medlemmer kan spille når det gjelder utvikling i havområdene:

“Nor-Shipping er en svært viktig begivenhet for Norges Rederiforbund og medlemmene våre. Arrangementet er både en møteplass, et globalt utstillingsvindu og et viktig knutepunkt for nye forretningsmuligheter. Med fokus på havløsninger og vårt ønske om å utnytte eksisterende kompetanse på nye områder, har konferansen Nor-Shipping aldri vært mer relevant enn den er i 2019, sier han”.

“Shipping-verdenen ser til Norge under Nor-Shipping. Her på Norges Rederiforbund ønsker vi til enhver tid å ha fokus på vår nasjonale sektor for å maksimere både kommersiell og miljømessig påvirkningskraft. Næringen endrer seg, og vi er forpliktet til å hjelpe den med å holde en kurs som er effektiv, ansvarlig og bærekraftig og til nytte for hele samfunnet, konkluderer han”.

En ny tid, kan det virke som, er i emning.

 

Share this post with your friends