Exhibition opening hours: Tuesday – Thursday 10.00 – 17.00 | Friday 10.00 – 15.00   |   Read our FAQ

Blue Economys’ pangstart

Head of Sustainability and Technology, Nor-Shipping

Ett av høydepunktene på Nor-Shipping 4.-7. juni, er Blue Economy Hall på Lillestrøm.

Silje (34) baner vei
Fra 4.-7. juni er Norges Varemesse på Lillestrøm fylt med 1000 utstillere som dekker et areal på 22.500 m2. Hall A, altså Blue Economy Hall, er dedisert miljø, bærekraftig utvikling av havområdene, forbedrede levekår for mennesker som bor i nærheten av hav og ideer til hvordan en kan bruke havets ressurser på en fornuftig måte. I bresjen for messe-nyheten står 34 år gamle Silje Bareksten fra Nordfjord.

FN’s Bærekraftsmål

Blue Economy på 1-2-3
Norge tar en lederrolle internasjonalt når det gjelder bærekraftig forretningsutvikling og miljøvennlige løsninger i havrommet. Det betinger at vi klarer å gjøre ord om til handling. Med Blue Economy Hall sørger Nor-Shipping for at vanlige folk får et unikt innblikk i morgendagens løsninger og miljøvennlig teknologi allerede her og nå. Ambisjonen er at utstillingen skal skylle en bølge av inspirasjon over alle som kommer innom. Silje Bareksten utdyper:

– Min største motivasjon for å jobbe med dette er å sette bærekraftig og ansvarlig drift i havøkonomiene på agendaen. Det er spesielt viktig for meg at vanlige mennesker blir kjent med begrepet «Blue Economy», og at vi viser frem alle som bidrar til å utvikle denne. Spekteret av bidragsytere er bredt, og det må løfte frem.

– Kort fortalt vet alle at verden er avhengig av transport av råmaterialer som eksempelvis energi, mat og mineraler. Samtidig må den maritime næringen minske miljøfotavtrykket sitt, for bransjen er en sentral del av den blå havøkonomien. Det betyr at teknologi- og kunnskapsoverføring på tvers av bedrifter og bransjer er avgjørende for å sikre renere og sikrere drift med reduserte utslipp.

Inspirerende messehall
Nor-Shipping arrangeres i Oslo annethvert år, og er en av verdens viktigste møteplasser for den maritime næringen. Silje Bareksten er stolt av at 2019-utgaven vier en egen hall og satsing til bærekraftige løsninger:

Foto: Audun Rikardsen

– Vårt engasjement for å kapre publikums oppmerksomhet er å demonstrere smarte løsninger i praksis. Dette er en unik hall hvor ambisjonen er å gi våre gjester ny innsikt, inspirasjon til egen drift, løsninger og ikke minst å bli kjent med nye aktører og kanskje inngå helt nye samarbeid. I Blue Economy Hall står over 50 utstillere fra alle deler av verdens havøkonomi klare for å inspirere, demonstrere og showcase hvordan bedrifter kan kombinere bærekraft med finansiell vekst og ansvarlig drift. Jeg tror evnen til å kombinere nettopp disse faktorene vil være avgjørende for selskapers suksess i fremtiden.

– At vi nå ser selskap som Hurtigruta gå foran med tunge milliardinvesteringer i cleantech og verfts-investeringer, presser teknologi-utviklingstakten innen på drivstoff og skipsverft. Jo flere selskaper som gjør som Hurtigruta, desto raskere vil utviklingen gå. Og desto flere aktører i bransjen vil bli i stand til å foreta et blått, miljøvennlig skifte.

30 startups og scaleups
I Blue Economy Hall finnes alt fra energileverandører til selskap som driver med ship intelligence via IoT og blockchain, til helelektriske fartøy, miljøvennlige arktiske ekspedisjonsselskap og klyngeorganisasjoner. Publikum får også treffe over 30 startups og scaleups fra havøkonomiene. Silje Bareksten utdyper:

Nye løsninger presenteres i Blue Economy Hallen

– Akkurat nå skyller det en bølge av teknologi og digitale løsninger innover shippingbransjen. Når vi ser på hvor mange innovative utstillere som samler seg under ett og samme tak i Blue Economy Hall 4.-7. juni, kjenner jeg på håp og motivasjon om at bransjen vil klare å gjennomføre det skiftet som er nødvendig for at vi skal kunne fortsette å leve av og med et friskt hav der økosystemene blir ivaretatt.

Knallbra input
Blue Economy Hall vil også romme en scene der det skal gjennomføres «Blue Talks» fra tirsdag til torsdag. Digitalisering av shippingbransjen, introduksjon av nye maritime akseleratorprogram og bærekraftig finansiering i havindustriene er noen av temaene som står på programmet. Bareksten sier:

– En av Blue Economy Halls styrker er bredden av alt en kan oppleve. På noen stander får du selv teste ting, på andre demonstreres det nyheter og produkter. Vil en lytte til nye stemmer og de som driver endringene som nå skjer i verdens havøkonomi, er Blue Talks scenen stedet å gå. Tilhørerne får fantastisk input de kan dra nytte av uansett om de jobber innen maritim næring eller andre bransjer.

Arena for allianser
Silje Barekstens hovedmål med Blue Economy Hall 2019 er å vise bredden i bidragsytere i havøkonomien som jobber for løse FNs bærekraftsmål, og ikke minst inspirere de besøkende til å tenke nytt i egen drift og bli mer åpne for ulike tilnærminger til bærekraftige løsninger.

– Folk har spurt meg hvorfor jeg ville tilbake til shipping, en bransje som beskrives av mange som forurensende, gammeldags og lite endringsvillig. Svaret mitt er nettopp DERFOR! Det er enormt mye endringsvilje, pluss en bølge av gode mennesker med drivkraft og motivasjon som er i gang med å endre bransjen innenfra. Det ser vi ved det store antallet oppstarts- og vekstvirksomheter som er tilstede i hallen Blue Economy.

Silje Barekstens mål er at utstillingen skal vise folk at det fins håp. Håp for bærekraftig transformasjon til ansvarlig havbruk og shipping. Håp for nye driftsmodeller og inntektskilder i den blå økonomien som tar utgangspunkt i at en tenker nytt rundt forretningsmodeller og langsiktige investeringer. Og ikke minst håp når det gjelder samarbeid. Foruten konkrete løsninger og inspirasjon, så er samarbeid det kanskje viktigste stikkordet.

Copyright DNB ASA

– Ambisjonen min er at murene mellom bransjene i de tradisjonelle havøkonomiene rives. Det skal bli fri flyt av kunnskap og tankesett, og jeg vil at de besøkende skal oppleve Blue Economy Hall som en arena der det skapes nye og kanskje overraskende allianser. Myndigheter vil være på plass hele uken, blant annet Our Oceans, The Maritime Alliance, FNs Global Compact og ikke minst Politica do Mar – det Portugisiske havministeriet.

Ja til subsidiering
Bareksten er opptatt av at lokale havnemyndigheter og nasjonale myndigheter i de viktigste havnasjonene kommer sammen og enes om hvordan de kan jobbe sammen om utslippskrav og emissioncaps. Hun mener det snakkes for lite om hvordan myndigheter kan subsidiere lokal industri i overgangsordninger for å lette den finansielle byrden i overgangen til utslippsfrie eller low emission løsninger.

– Globalt sett har shippingbransjen en målsetning om å kutte utslipp med 50 % innen 2050. Derfor er finansieringsmekanismer og incentiver viktige. Dette, og mange andre viktige tema i den blå økonomien vil bli berørt i Blue Economy Hall og ellers i Nor-Shipping programmet 4.-7. juni. Vi håper så mange som mulig benytter muligheten til å bli bedre kjent med en av verdens viktigste næringer.

Share this post with your friends