Exhibition opening hours: Tuesday – Thursday 10.00 – 17.00 | Friday 10.00 – 15.00   |   Read our FAQ

An Oceanic Awakening- banebrytende om blått samarbeid

Wärtsilä har en forretningsvisjon som skiller seg fra øvrige maritime aktørers. Det Helsingfors-baserte smartteknologi-selskapet ønsker nemlig å endre selve samfunnet. Det skal gjøres gjennom å danne grunnlag for en fremtid der kontakt og interaksjon mellom både systemer, industrier og interessegrupper fører til større effektivitet, mer miljøvennlig drift og høyere levestandard. Nedenfor gjør Roger Holm, President for Wärtsilä Marine Solutions, rede for konseptet ‘An Oceanic Awakening’.

“Utgangspunktet er at det er smart å knytte elementer som høyere effektivitet, forståelse og langsiktig verdiskaping til det en produserer. Det å jobbe isolert, og ikke se ting i en større sammenheng, er ikke smart, sier Holm”.

Dersom en skal trekke ut essensen av det Roger Holm snakker om, er det nettopp dette med smarthet. Ideen er enkel og danner grunnlaget for noen meget komplekse systemer og oppsiktsvekkende ambisiøse målsetninger. Det er en forretningsidé som Presidenten for selskapet Wärtsilä Marine Solutions mener kan forandre verden.

Å endre morgendagen

Det var i september 2018 at Wärtsilä lanserte initiativet «An Oceanic Awakening». Dette potensielt revolusjonerende prosjektet har som mål å samle kystbyer, havner, bedrifter, øvrige industrielle aktører, teknologibedrifter samt et bredt spekter av interessegrupper fra hele samfunnet, for å planlegge etableringen av et effektivt, digitalt og miljømessig sett «smart økosystem».

Roger Holm forklarer at dette ikke handler om et økosystem som befinner seg ett bestemt sted, men snarere ett som har potensial til å spre seg globalt og skape mer produktive arbeidsmiljøer som i sin tur igjen gir økt levestandard for mennesker som bor i havnebyer og langs kysten. Et økosystem som eksempelvis handler om at infrastruktur i havnen kan plasseres offshore isteden, hvilket muliggjør det å tenke rent og nytt om hvordan en benytter havner. Egne utviklings-nav kan dannes for å hjelpe aktører å samarbeide om nye løsninger, og automatiserte grønne transportnettverk kan koble byene langs kysten sammen.

“Det er en radikal tilnærming som vil føre til nye forretningsmuligheter til fordel for alle. Samtidig skaper det et mer miljøvennlig, effektivt og behagelig byliv, sier Holm”.

Skeptikerne blant leserne rister kanskje litt på hodet nå.

Det hele høres ut som en umulig drøm, ikke sant?

En utopi?

Ikke ifølge Holm.

Roger Holm – President, Marine Solutions & Executive Vice President, Wärtsilä

Visjon for 2020

“Det fins mange aktører som arbeider alene og satser alt på å nå personlige mål både på sjø og land. Dette skaper en barriere som hindrer fremgang. Dersom vi klarer å starte en prosess der ulike aktører samarbeider mot et felles mål, kan vi få til positive endringer, sier Roger Holm”.

“Vi trenger kommunikasjonsnettverk som gjør det mulig å kommunisere i sanntid, dataaktiverte prosesser og beslutningsprosesser, forbindelser på tvers av segmenter og bransjer – vi må jobbe sammen. Og vi mener at vi allerede har startet, sier han”.

Starten handler om SEA20, det som blir beskrevet som selve nøkkelen til å utløse «An Oceanic Awakening». SEA20 er et forum som Wärtsilä har som mål å rekruttere 20 av de ledende maritime byene til innen 2020. Han vil skape et nettverk som samarbeider for å fremme nye ideer, implementere de beste løsningene og vedta smartere måter å gjøre forretninger på. Rotterdam, Hamburg og Helsingfors er de tre første byene som har forpliktet seg til programmet. Den første workshopen fant sted i august 2018, og 18 eksperter innen felt som luftkvalitetsovervåkning, logistikk, arkitektur og akademia bidro med foredrag.

“Det er første gang et slikt prosjekt ser dagens lys, og vi innser at det er ambisiøst. Vi ser ikke på det som en utfordring, men snarere en mulighet. Vårt håp er at prosjektet på sikt vil utvikles og leve sitt eget liv, der selskapet Wärtsilä inntar rollen som deltaker fremfor leder. Denne samarbeidsformen er sentral for kontinuitet i utviklingen av prosjektet, sier Holm”.

The Ecotone is a term for the meeting of two natural ecosystems creating a third one.
The Ecotone is a term for the meeting of two natural ecosystems creating a third one.

Bedriftsfordeler

Det er nå en gang slik at de som står bak dette prosjektet ikke er komplett altruistiske. Når alt kommer til alt er Wärtsilä en bedrift – og en vellykket sådan. Selskapets siste kvartalsrapport viser en årlig økt ordreinngang på 7 % til 4,4 milliarder euro (januar-september), og en netto omsetningsøkning på 5 %. Ifølge Holm beveger den marine virksomheten seg, og industrien generelt sett, i riktig retning.

Om en spør seg hva Wärtsilä har å tjene på prosjektet «An Oceanic Awakening», er svaret at selskapet får mulighet til å posisjonere teknologien sin i selve hjertet av de nye økosystemene. Selskapet både kan og burde være en nøkkelspiller, sier Marine Solutions President.

“Våre produkter er designet for å levere frittstående løsninger, men potensialet kommer virkelig til sin rett når produktene implementeres i et større system”.

“Ta for eksempel vårt komplett integrerte hybridsystem for skip (Wärtsilä HY), vår intelligente kart- og navigasjonsprogramvare (NACOS Platinum) og den automatiserte havn-til-havn-teknologien vår som ble testet med suksess om bord i Norleds passasjerferge M/S Folgefonn i Norge. Dette siste eksemplet var faktisk første gang i historien at det ble seilt et fullt autonomtfartøy fra kai til kai, og det ble besøkt tre havner uten menneskelig innblanding. Konseptet handler om at kapteinen simpelthen bare trykker på en knapp, og så starter reisen”.

“Poenget er at hvis en kombinerer de ulike teknologiene, kan driften når det gjelder ruteplanlegging, praktiske behov og presise ankomsttider optimaliseres. Løsningene fungerer sømløst sammen med målsetning om å skape det mest effektive fartøyet og et best mulig transportøkosystem. I sin tur igjen vil dette føre til bedre miljø, redusert strømforbruk og utslipp, og en sikrere, mer forutsigbar og forbedret transport. Dette har soleklare, positive effekter på hele samfunnet rundt. Dette er veien videre, konkluderer Holm”.

Samarbeid for endring

Wärtsiläs smarte økosystemstrategi vil være hovedfokus under selskapets tilstedeværelse på Nor-Shipping 2019. Holm ser klare synergier mellom arrangementets målsetning om å omfavne nye muligheter i havområdene, formulert da spesifikt gjennom ”Blue Economy”-hallen på Norges Varemesse på Lillestrøm, fokuset på bærekraftig bruk av havressurser, og Wärtsiläs prosjekt «An Oceanic Awakening».

“Smartere bærekraft og smartere måte å drive forretning på går hånd i hånd, det fins ingen motsetning mellom de to. Forskrifter og økt samfunnspress når det gjelder miljøtiltak, skaper nye forretningsmuligheter. Vi kan alle bli mer miljøbevisste, finne nye måter å samarbeide på og være åpne for innovasjon. Nor-Shipping er en naturlig møteplass for progressive kunder, ideer og samarbeidspartnere, og vi ser frem til arrangementet 4.-7. juni 2019, sier Holm”.

Akkurat nå er Roger Holm og selskapet Wärtsilä opptatt av å styrke initiativet «An Oceanic Awakening» med ytterligere innhold, samtidig som de kontinuerlig utvikler, forbedrer og markedsfører en smart produktportefølje som støtter filosofien og prosjektet.

“Å samarbeide med en stadig voksende gruppe partnere på dette prosjektet vil hjelpe oss å forstå og påvirke behovene til maritime aktører og aktører i energisektoren. Behovene deres er i stadig endring, og innspillene vi får bidrar til innovasjon og finjustering av produkter i vårt eget team”.

“Men Wärtsilä er bare én av deltakerne i dette prosjektet. Vi kan ikke gjøre jobben alene, og det er behov for stor deltakelse slik at gevinsten for både bransje og samfunn blir maksimal. Sammen kan vi skape ekte forandring. Vi må bare slå oss sammen først, avslutter han”.

Share this post with your friends